YAKARI TẬP 5 - GẤU XÁM LƯỜI

Nhiều động vật gần khu đồi lớn đột nhiên biến mất. Trước sự cầu cứu của các bạn, Yakari và Tia Chớp Nhỏ lên đường tìm hiểu việc này..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment