Johan và Pirlouit Tập 10 - Cuộc chiến bảy nguồn suối (Preview)

Trong tập này, Johan và Pirlouit đến trú mưa trong một lâu đài bỏ hoang và gặp một hồn ma. Vị này là hồn ma của một lãnh chúa đã chết cách đây 100 năm, khi mà nơi đây còn là một vùng đất trù phú giàu có nhờ vào sự hiện diện của 7 nguồn suối. Ông đã giải thích vì sao các dòng suối ở nơi đây bị khô cạn và vì sao lâu đài trở thành một nơi hoang phế. Thương tình hồn ma, Johan và Pirlouit đã lên đường đi tìm câu thần chú năm xưa để cho các dòng suối chảy trở lại.. 


Hàn Tuyết
Chju Xù - Dã Hạc

Preview 14/60 trang


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment