LUCKY LUKE TẬP 7 - RƯỢU BỔ THẦN KỲ CỦA BÁC SĨ DOXEY

Câu chuyện về Lucky Luke chống lại tên lang băm Doxey, chuyên bán thuốc giả cho mọi người..


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment

Để tiện cho việc bình luận, các bạn hãy chọn mục "Anonymous" hoặc "Name/Url". Nếu chọn "Unknown (google)" thì sẽ phải qua thêm một số bước tạo tài khoản nữa