LUCKY LUKE TẬP 37 - CHIẾN BINH APACHE LUCKYLUKO

Trong tập này, Lucky Luke được cử làm đại sứ hòa bình để giải quyết các tranh chấp giữa đồn của đại tá O' Nollan và bộ tộc da đỏ Chimichurri của Patronimo (Chimichurri là tên một món ăn Argentina ). Sau nhiều tổn thất giữa hai bên, Lucky Luke đến làng của Patronimo để đàm phán hòa bình thì bị bắt nhốt làm tù binh nhưng cậu may mắn trốn thoát được. Lucky Luke quay trở lại đồn của O' Nollan thì bị bắt nhốt tiếp, lại chạy thoát và quay trở về làng của Patronimo. Lần này Lucky Luke được người da đỏ  tiếp nhận, cậu thực hiện các lễ nghi và chính thức trở thành một chiến binh Apache của bộ tộc da đỏ Patronimo. Trong thời gian sinh sống ở đây, Lucky Luke đã phát hiện trong bộ tộc này còn có một người da trắng khác..


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang hoặc dùng phím mũi tên. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment