SYBIL, NÀNG TIÊN CẶP TÁP - TẬP 2 - AMANITE

Trong tập này, Amanite thế chỗ Sybil thành nàng tiên cặp táp của Nina. Cô tiên quỷ quyệt này biến Nina thành một nàng tiên cá và dẫn cô bé vào một cuộc phiêu lưu mới dưới nước, mở ra những bí mật về thân thế đặc biệt của Nina.
Biên Dịch
Dã Hạc
Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Chú thích một chút: trong truyện có nói về 4 vị thần là Đất, Lửa, Nước và Khí. Tác giả nói nhờ sự kết hợp của 4 thành tố này mà vũ trụ mới tồn tại được. Câu này chỉ mang tính chất dân gian, khoa trương, còn nếu nói về mặt khoa học thì các "thành tố" đầu tiên trong vũ trụ thực sự là Hydro, Helium và Lithium. 

0 nhận xét :

Post a Comment