IZNOGOUD TẬP 6 - CHIẾC MÁY TÍNH THẦN KỲ (+ 4 TRANG THÊM)

Tập truyện tranh Iznogoud này gồm các truyện ngắn:
- Chiếc máy tính thần kỳ
- Kẻ hóa vàng - 2 trang thêm trích từ tập 24 - Sự trở lại của Iznogoud 
- Chiếc vương trượng của Haroun el Poussah  - 2 trang thêm
- Món kem kỳ diệu

CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.






09








18







2 trang thêm


27






33










0 nhận xét :

Post a Comment