TÍ HON THẦN LỰC TẬP 7 - VẬT THẦN

Trong tập truyện tranh này, một nhóm 3 tên tội phạm muốn cướp một vật thần ở viện bảo tàng. Chúng nhờ đến cậu bé Tí hon thần lực Benoit Brisefer với sức khoẻ vô song để thực hiện âm mưu bất chính này. Khi Benoit từ chối, ba người đã dùng nhiều thủ đoạn xảo trá làm cho cậu bé sổ mũi để mất hết sức mạnh và bắt cậu đi. Sau đó, chúng dựng lên một màn kịch để gạt Benoit rằng việc ăn trộm này là vì một mục đích cao đẹp cứu người. Tin lời, Tí hon thần lực đã đồng ý lẻn vào iện bảo tàng để cướp đi vật thần


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

31


0 nhận xét :

Post a Comment

 

Truyện mới đăng