XÌ TRUM TẬP 18 - TÍ BÁC SĨ


Có một chuyện chắc các bạn không biết, các bạn nhỏ xì trum của chúng ta hóa ra cũng ... BỊ BỆNH!!!

Và ... cả ngôi làng chỉ có mỗi Tí Vua là bác sĩ, điều gì xảy ra khi đột nhiên một xì trum bỗng nhiên phát hiện mình có khả năng làm bác sĩ nhí? Và hơn nữa, bằng một cách kì quái mà mọi xì trum trong làng đều tín nhiệm???

Bạn yên tâm!

Ngoài việc Tí Lười được cấp giấy bác sĩ cho miễn lao động vì ... stress và một số rắc rối nho nhỏ, cộng thêm việc Tí Vua mắc bệnh ...

À, Tí cô nương cũng đổ bệnh,

Ờ thì ... lão Gác-ga-mên cũng đến làng ...

Yên tâm, yên tâm .... không chỉ một, ta lại có thêm bác sĩ trung y và bác sĩ tâm lý ....

Chắc, có lẽ, hình như là ... rắc rối được giải quyết???!!!

Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment