LUCKY LUKE TẬP 59 - ĐOÀN NGỰA CON TỐC HÀNH (Preview)

Câu chuyện xảy ra vào năm 1860, lúc này đi từ Missouri đến California mất một khoảng thời gian rất dài, 30 ngày hoặc hơn, thậm chí trên đường còn gặp rất nhiều nguy hiểm. Sự trễ nải này làm liên lạc giữa các bang gặp nhiều khó khăn. Vì thế chính phủ đã ra thông báo ban thưởng cho ai có thể đưa thư từ Missouri đến California với thời gian dưới 10 ngày. Trước lời mời gọi này, ông W.H. Russell đã quyết định thành lập công ty Ngựa Con Tốc Hành với những người đưa thư chạy ngày và đêm, thay đổi ngựa ở các trạm. Lucky Luke được mời làm tay ngựa đầu tiên, đồng thời cũng giúp đỡ Russell trong việc tuyển dụng và phát triển công ty. Tuy nhiên, không phải ai cũng ưa thích ý tưởng kinh doanh mới này của Russell.. 

Preview 12/44 trang


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment