NHÓC LUCKY - STATUE SQUAW - LASSO PÉRILLEUX (TIẾNG ANH - PHÁP)

Bài viết này giới thiệu hai tập truyện Nhóc Lucky mới ra nằm trong bộ "Những cuộc phiêu lưu của Lucky Luke sau Morris". Cũng giống như mô-tip của tập Cao Bồi Tập Sự đã được nhà xuất bản Trẻ phát hành gần đây, hai tập này gồm nhiều truyện ngắn nhỏ nhỏ, ở dưới mỗi trang là những thông tin thú vị về miền viễn Tây hồi xưa.

Mình để vài trang đầu của tập Dangerous Lasso (tiếng Anh) và Statue Squaw (tiếng Pháp) cho các bạn đọc online, bên dưới là link download


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
Download truyện
+ Bản tiếng Pháp
Statue squaw
Lasso périlleux

+ Bản tiếng Anh
Dangerous Lasso

0 nhận xét :

Post a Comment