MỐI ĐE DỌA XÌ TRUM (TẬP 20)

Mở đầu câu chuyện, chúng ta thấy một ngôi làng xì trum đầy những xung đột và bất đồng, không còn hòa thuận như lúc trước. Sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi làng xì trum mới gần làng xì trum cũ. Ngôi làng này cũng có những Tí vua, Tí quậy, Tí cận, Tí cô nương.. nhưng họ rất xấu tính và độc ác. Các bạn xì trum xấu tính, được trang bị vũ khí, nhanh chóng chiếm đất đai, nguồn nước, hoa màu của các bạn xì trum cũ. Bị áp chế, các bạn xì trum cũ muốn dùng bạo lực để để đứng lên phản kháng lại các bạn xì trum mới nhưng kỳ lạ thay Tí vua lại hết sức ngăn cản..


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình32

38


0 nhận xét :

Post a Comment