XÌ TRUM TẬP 26 - QUYỂN SÁCH BIẾT TUỐT

Trong tập truyện tranh này, Tí cận tìm thấy một cuốn sách nhiệm màu trong phòng thí nghiệm của Tí Vua có thể trả lời câu hỏi về tất cả các vấn đề. Không muốn nguồn tri thức này rơi vào tay các bạn xì trum khác, Tí cận đã đến một cái tháp hoang sống và bắt buộc mọi người phải xếp hàng chờ đợi trước ngọn tháp mỗi khi muốn tham vấn thông tin từ cuốn sách. Say mê với quyền lực tri thức mới, Tí cận bắt đầu thay đổi, còn các xì trum trong làng thì nghiện đặt câu hỏi cho cuốn sách này.

Khi Tí vua trở về thấy các xì trum vì mê cuốn sách mà sao lãng công việc đã cố gắng khuyên nhủ nhưng không bạn xì trum nào chịu nghe. Ông liền bỏ lên một ngọn đồi gần đó ở một mình, cùng với Tí cô nương và Tí điệu, những người đang thực sự thấy rõ tác hại của quyển sách..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình

2630
0 nhận xét :

Post a Comment