EGOVOX TẬP CUỐI - NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ QUYẾT TỬ

Ở tập cuối này, Egosfer bị đội quân của Asterion vây đánh. Trong thành phố, chế độ tự hủy của Ego One đang được bật lên, người dân không còn khả năng nào để tự vệ trước đội quân android nữa. Mặc dù tình cảnh cực kỳ bế tắc, Milk Shake, Wooker, Leito, Welldone và Onoff cuối cùng đã tìm ra một vũ khí bí mật mới có thể vô hiệu hóa được bọn android. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, quân của Asterion sắp đánh đến nơi. Trong những giây phút cuối cùng Wooker đã nghĩ ra một kế mới để kéo dài thời gian cho mọi người có thể đi lấy vũ khí bí mật.. 

Chú thích về dịch thuật: Trong truyện này, Ego One được gọi là "Le Prophet", ở tập trước mình dịch là "nhà tiên tri", tập này đã được đổi sang thành "sứ giả của chúa". "Prophet" trong đạo Hồi và đạo Thiên chúa là những người thay mặt chúa truyền lại lời răn của Người. Do họ cũng hay nói những điều về tương lai nên ở thời hiện đại từ này thường dùng với nghĩa là "Nhà tiên tri"

Đọc lại tập 1 - Những số phận được lập trình


Biên Dịch
Dã Hạc
Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.0 nhận xét :

Post a Comment