EGOVOX TẬP 2 - NGÀY TÔI NHẬN RA TÔI

Trong tập này, Wooker, Milk Shake, Leito, Welldone và OnOff cùng đến căn cứ cách mạng bí mật trong lòng núi. Mọi người cùng nhau bàn ráo riết kế hoạch để tấn công lại Egosfer. Wooker tuy lúc đầu bất mãn vì bị ép phải rời khỏi cuộc sống êm ấm của mình nhưng sau đó cũng dần hiểu ra chân lý và tham gia vào cuộc cách mạng. Cậu với những người bạn quay trở lại Egosfer trong một nhiệm vụ bí mật để vạch trần bộ mặt thật của Ego One. Trong khi đó, Astérion dẫn đầu một hạm đội rời khỏi Egosfer đến tấn công căn cứ cách mạng

Bộ truyện này có nội dung liên tiếp nhau, xin hãy đọc tập 1 trướcBiên Dịch
Dã Hạc
Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0 nhận xét :

Post a Comment