XÌ TRUM TẬP 22 - TÍ BÁO CHÍ

Trrong truyện này, Tí Báo Chí thành lập tờ báo đầu tiên của làng xì trum với tên "Xì trum trang nhất". Sau khi đưa tin tức một vài vụ xì-căng-đan nóng hổi, tờ báo đã trở thành một công cụ phổ biến và yêu thích của mọi người. Nhưng sau một thời gian không có tin giật gân, Tí Báo Chí bắt đầu bịa đặt ra những câu chuyện để thu hút sự chú ý của mọi người..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment