NHỮNG NGÔI SAO CHO IZNOGOUD + 2 TRANG THÊM (T5)

Tập truyện tranh Iznogoud này gồm những truyện ngắn:
- Sao quả tạ cho Iznogoud - 2 trang thêm (trích từ tập 24 "Sự trở lại của Iznogoud)
- Học trò của Iznogoud
- Lá bùa của gã Tác-ta
- Chiếc nón thần
- Bức chân dung


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình


0 nhận xét :

Post a Comment