XÌ TRUM TẬP 28 - TÍ VUA CÔ NƯƠNG


Trong tập truyện tranh này, Tí cô nương được Tí vua bổ nhiệm làm người lãnh đạo thay thế ông. Vì Tí cô nương là con gái, các xì trum tỏ thái độ hoài nghi về khả năng của cô. Sau khi nỗ lực chinh phục được lòng tin của các bạn xì trum, Tí cô nương phải lên đường cứu Tí vua đang bị lão Gargamel bắt cóc. Cũng trong lúc đó, có 2 phù thủy từ Hội đồng Phù thủy đến nhà lão Gargamel để kiểm tra năng lực hắn sau nhiều khiếu kiện  của người dân và Tí cô nương đã bị hai người phù thủy này bắt đem đi..

CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình


0 nhận xét :

Post a Comment