LUCKY LUKE TẬP 31 - BÁNH NGÔ CHO DALTON

Trong tập này, bộ tứ Dalton đến Mehico hợp tác với băng cướp khét tiếng của Emílio Espuelas để làm ăn. Thế là ông đại sứ Mehico yêu cầu Mỹ dẫn độ bọn Dalton về nước nếu không quan hệ hai bên sẽ chấm dứt, thậm chí dẫn tới chiến tranh. Lucky Luke, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống, đã sang Mehico để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment