TRÒ ĐUYCÔBUY TẬP 3 - TRẢ LỜI THÌ SỐNG

Trên trang web hiện nay chỉ có 2 tập Đuycôbuy (Ducobu) là tập này và tập 1 - Siêu cóp
Đây là bản scan truyện của nhà xuất bản Phương Nam do Minh Hương dịch. Mỗi tập Đuycôbuy gồm nhiều truyện ngắn, thường là 1 trang, với những câu chuyện kéo dài từ đầu năm học cho đến nghỉ hè


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment