LUCKY LUKE TẬP 57 - DALTON VÀ CHẤT NỔ NITROGLYCERINE

Trong tập truyện tranh này, hai công ty cạnh tranh nhau trong việc xây dựng đường sắt xuyên quốc gia. Khi một công ty gửi người đến phá hoại và chặn việc vận chuyển thuốc nổ để phá đường hầm, thì công ty bên kia buộc phải nhờ đến Lucky Luke để bảo vệ. Vào chuyến hàng cuối, rắc rối trở nên to lớn hơn khi thuốc nổ được thay bằng chất nitroglycerine cực mạnh. Lúc tình hình đang rối ren, bọn Dalton vượt ngục lại nhầm lẫn chuyến hàng này là chở vàng..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment