LUCKY LUKE TẬP 50 - SỢI DÂY TREO CỔ

Tập truyện tranh Lucky luke này gồm các truyện ngắn:
- Sợi dây treo cổ
- Dalton đi xe lửa
- Kẻ bảo vệ công lý
- Hầm mỏ lạc đà: trong truyện ngắn này có nói đến một nhân vật có thật là Hadji Ali, người gốc Ả Rập đầu tiên được quân đội Mỹ thuê để thử nghiệm việc sử dụng lạc đà trên sa mạc. Dự án "lạc đà trên sa mạc " này, mà sau đó bị bỏ ngang, đã được khai thác đầy đủ hơn trong tập truyện Rantanplan : Con lạc đà

- Cuộc đấu súng
- Lời rao giảng
- Câu chuyện về Li-chi


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
6
0 nhận xét :

Post a Comment