LUCKY LUKE TẬP 34 - THỊ TRẤN DALTON

Trong tập truyện tranh này, Lucky Luke đến Fenton, một trong những thị trấn trụy lạc nhất Texas và bắt ông Fenton, người cầm đầu và bật đèn xanh cho đám du thủ du thực nơi đây. Khi vào tù, Fenton khoác loác với bọn Dalton về thị trấn. Chúng vượt ngục, đến Fenton và cải tạo nơi đây thành thị trấn mới, đặt tên là Dalton. Chúng thậm chí còn bắt được Lucky Luke, ép cậu phải giúp đỡ chúng trong sứ mạng mới này. Lucky Luke đồng ý và nghĩ ra một ý tưởng là làm một đám cưới giả giữa Joe Dalton và Lulu Breechloader, một cô ca sĩ, để dụ mọi người kéo đến thị trấn..


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment