LUCKY LUKE TẬP 56 - TRANG TRẠI QUỶ ÁM

Tập truyện tranh Lucky Luke này gồm các truyện ngắn: Trang trại quỷ ám; Xem bói; Bức tượng; Cái máng nước


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment