WINX CLUB TẬP 4 - BẠN MỚI CỦA BLOOM

Tập này lẽ ra là phần đầu của truyện, khi Bloom ở Trái đất gặp Stella và biết được khả năng làm phép thuật của mình CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment