BẦY CHIM ĐIÊN LOẠN (ANGRY BIRDS) TẬP 1 - 2

Bộ truyện tranh Angry Birds (Bầy chim điên loạn) này gồm có 2 tập
- Tập 1 với 2 truyện ngắn : Bomb Hiccup và Dumb Assembly Required
- Tập 2 có một truyện ngắn: Propiganda. Từ này là chơi chữ với Propaganda: tuyên truyền kiểu mị dân, và thay chữ Pig (heo) vào chữ Pa


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang hoặc dùng phím mũi tên. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment