YAKARI TẬP 2 - CON BÒ TRẮNG


Yakari và Tia chớp nhỏ phải băng qua sa mạc tìm lại đàn bò bison cho bộ lạc mình


Anh Phạm
D.H - Chju Xù
Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment