CLIFTON TẬP 3 - 7 NGÀY ĐỂ CHẾT

Do một sự nhầm lẫn, Clifton bị bọn sát thủ của tổ chức MI 5 săn lùng suốt 7 ngàyHương Bùi
Dã HạcSpoiler một chút. các bạn nào đọc xong rồi hãy xem đoạn này nhé. Ở đầu truyện, chúng ta thấy có một anh tóc vàng đứng ngay cửa bộ phận "chiến dịch" khi Spruce đi vào. Giờ ta đã hiểu đây là Sergei đứng đợi để vào lén khi có người mở cửa


Sau đó vài trang tiếp theo, mình thấy lưng một anh chàng tóc vàng đang đứng gần máy, đó cũng là Sergei đang đưa tên Clifton cho Betty


0 nhận xét :

Post a Comment