(Preview) Clifton tập 4 - Mật danh Lord X

Clifton thực hiện hàng loạt vụ trộm với Mật danh Lord X để thâm nhập vào một tổ chức hòng trả thù cho bạn mình.. 


 
Tập truyện này gồm một truyện dài và 2 truyện ngắn, mình chỉ thực hiện truyện dài đầu tiên nên có 30 trang

Đọc tập 7 ngày để chết (Full)
 

Dịch: Hương Bùi
Dã Hạc
Preview 7/30 trang


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment