VALERIAN TẬP 14 - VŨ KHÍ BIẾT ĐI

Sau khi Trái đất và thủ đô Galaxity của nó vào thế kỷ 28 biến mất, Valerian và Laureline trôi giạt đến hành tinh Blopik. Nơi đây họ gặp 3 "nghệ sĩ" kỳ lạ đang trên đường tìm khách để biểu diễn. Họ là một phần của một loại "vũ khí biết đi" mà Valerian cũng tình cờ là người giao hàng..
Hương Bùi
Dã Hạc0 nhận xét :

Post a Comment