Johan và Pirlouit tập 8 - Lãnh chúa Montrésor

Trong tập này, lãnh chúa Montrésor, người đã bị giam cầm suốt mấy năm bởi tên gian ác Courtecorne đã trốn thoát. Trong khi truy đuổi, đám binh lính đã nhầm cậu với Pirlouit và bắt cậu đem về lâu đài. Tuy nhiên tình thế thay đổi, Pirlouit lại được tôn lên làm lãnh chúa. Johan phía sau không hay biết chuyện gì, lên đường tìm mọi cách để cứu Pirlouit về..


Đọc tập Con rồng lửa

Un Chat Noir
Chju Xù - Dã Hạc1 nhận xét :

  1. Nhờ các bạn mà mình tìm lại được các bộ truyện ngày xưa. Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều

    ReplyDelete