Spy x Family - Truyện màu Digital Colored - Tập 2

Trong tập này, Anya đã đậu được vé vớt vào trường Eden. Từ đây bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch Strix, đó là phải làm sao cho Anya trở thành học sinh giỏi, để Twilight có thể tham dự buổi tiệc phụ huynh do Desmond tổ chức. Tuy nhiên mục tiêu mới này đã nhanh chóng cho thấy là vô cùng khó khăn, khi mới ngày đầu tiên đi học, Anya đã đánh bạn cùng lớp, mà đó không ai khác hơn là con trai của Desmond..

Truyện có vài trang đôi, các bạn cuộn theo chiều ngang để đọc nhé. Đọc từ phải sang trái


0 nhận xét :

Post a Comment