Spy x Family Tập 4 (Truyện màu)

Tiếp theo tập trước, Twilight tìm cớ đi vệ sinh để cùng Cục tình báo của mình điều tra về nhóm khủng bố đang muốn tấn công ngoại trưởng Brantz. Trong khi đó, Anya tình cờ đọc được ý nghĩ của một con chó có khả năng nhìn thấy tương lai, và trong tương lai đó, không có hình ảnh của Loid nữa. Hoảng sợ, Anya cùng con chó tìm đến nơi sẽ xảy ra sự việc dẫn đến cái chết của Loid với hy vọng có thể thay đổi được tương lai. Khi Anya bỏ đi thì Yor cũng liền chạy theo tìm và vô tình đương dầu với bọn khủng bố..
Phần này có tên là "Inusan Crisis", "inu" nghĩa là chó, "san" là kính ngữ thường gắn sau tên riêng hoặc danh từ

Đọc truyện từ phải sang trái

0 nhận xét :

Post a Comment