Ngộ Không truyện Tập 2 - Tây Du ký

Trong tập này, Tôn Ngộ Không đã được Đường tam Tạng cứu và lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường họ đã thu phục thêm Tiểu Bạch Long và Trư Bát Giới, đồng thời đánh bại Hắc Hùng Tinh và Hoàng Long Quái

Biên Dịch
Chju Xù - Dã Hạc
Mục lục bộ Ngộ Không Truyện:
NGỘ KHÔNG TRUYỆN TẬP 1 - ĐẠI NÁO THIÊN CUNG 

Để đọc trọn bộ 4 tập này, các bạn hãy vào đây xem thông tin download truyện nhé, và chọn mua folder Ngộ Không (40k)


2 nhận xét :