Ngộ Không truyện Tập 2 - Tây Du ký

Trong tập này, Tôn Ngộ Không đã được Đường tam Tạng cứu và lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường họ đã thu phục thêm Tiểu Bạch Long và Trư Bát Giới, đồng thời đánh bại Hắc Hùng Tinh và Hoàng Long Quái

Biên Dịch
Chju Xù - Dã Hạc

2 nhận xét :

 

Truyện mới đăng