Papyrus Tập 8 - Sự biến hình của Imhotep (Preview)

Trong tập này, cả Ai Cập đang háo hức tổ chức lễ kỷ niệm mừng 50 năm tại vị của Pharaon thì bức tượng đá khổng lồ, quà tặng từ các vị tu sĩ thành Memphis, đột nhiên bị chảy máu ra từ mắt. Sau đó, Pharaon bị đầu độc và không thể tham dự lễ được, nguy cơ bị truất ngôi đến nơi. Papyrus, công chúa Theti-Cheri cùng Imhoutep phải tìm cách để cứu Pharaon và vạch trần âm mưu kẻ sát hại trước khi buổi lễ bắt đầu..

Biên Dịch
Chju Xù - Dã Hạc

Preview 9/44 trang


Đã hết phần Preview. Tải truyện

0 nhận xét :

Post a Comment