Tâvutatèt tập 1 - Cuộc rượt đuổi

Bộ truyện tranh nói về một thế giới nơi con người sống chung với các sinh vật siêu nhiên. Một cô gái là một xác ướp Ai Cập đã sống bí mật trong bảo tàng của mình hơn 50 năm, giờ phải lên đường sang tận Luân Đôn để tìm gặp các bạn mình là các sinh vật siêu nhiên khác, đồng thời tìm cách đối phó lại bọn Mowlausse, một tổ chức bí mật luôn tìm cách tuy đuổi và bắt nhốt các sinh vật siêu nhiên

Biên Dịch
Chju Xù - Dã Hạc

0 nhận xét :

Post a Comment