Yakari tập 12 - Con sói đồng cỏ

Trong tập này, Yakari, Cầu Vồng, Bò Rừng Ốc Tiêu bơi xuồng đi chơi xa. Khi Bò Rừng Ốc Tiêu đi săn để tìm thức ăn về cho các bạn đã bị một con báo cougar đuổi vào một cái hang không ra được. Yakari may mắn gặp được một con sói đồng cỏ đầy mưu trí đã báo cho cậu nghe tình hình và giúp cậu giải cứu cho Bò Rừng Ốc Tiêu

Biên Dịch
Tracy - Dã Hạc

0 nhận xét :

Post a Comment