LUCKY LUKE TẬP 42 - BẢY CÂU CHUYỆN CỦA LUCKY LUKE

Những câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ về anh chàng Lucky Luke. Bản scan lần xuất bản năm 1999


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.


0 nhận xét :

Post a Comment