LUCKY LUKE TẬP 42 - BẢY CÂU CHUYỆN CỦA LUCKY LUKE

Những câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ về anh chàng Lucky Luke..
- Tên du côn răng sữa
- Tính hiếu khách của miền tây
- Maverick (từ tiếng Anh, nghĩa là những con bê chưa được đóng dấu sở hữu)
- Người sánh ngang với Wyatt Earp
- Người bán hàng rong
- Đoạn vượt tháp nguy hiểm
- Bản sonat cung sol trưởng


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.

0 nhận xét :

Post a Comment