NHÓC LUCKY - STATUE SQUAW - LASSO PÉRILLEUX (TIẾNG PHÁP)

Hai tập truyện Nhóc Lucky mới ra nằm trong bộ "Những cuộc phiêu lưu của Lucky Luke sau Morris". Cũng giống như mô-tip của tập Cao Bồi Tập Sự đã được dịch ra tiếnng Việt, hai tập này gồm nhiều truyện ngắn nhỏ nhỏ, bên dưới là những thông tin thú vị về miền viễn Tây hồi xưa. Bản tiếng Pháp cho bạn nào muốn rèn luyện tiếng Pháp

Mình để vài trang đầu của tập Statue Squaw cho các bạn đọc online, bên dưới là link download


Click vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình

Download truyện
Statue squaw
Lasso périlleux

0 nhận xét :

Post a Comment