XÌ TRUM TẬP 26 - QUYỂN SÁCH BIẾT TUỐT

Trong tập truyện tranh này, Tí cận tìm thấy một cuốn sách nhiệm màu trong phòng thí nghiệm cú Tí Vua có thể trả lời câu hỏi về tất cả vấn đề. Không muốn cuốn sách này rơi vào tay các bạn xì trum khác, Tí cận đã đến một cái tháp hoang sống và bắt buộc mọi người phải xếp hàng chờ đợi trước ngọn tháp mỗi khi muốn đặt câu hỏi. Say mê với quyền lực tri thức từ cuốn sách, Tí cận bắt đầu thay đổi. Và các xì trum trong làng vì bỏ quá nhiều thời gian hỏi han cuốn sách mà trở nên sao lãng công việc.

Khi Tí vua trở về thấy mọi chuyện đã cố gắng khuyên nhủ mọi người nhưng không bạn xì trum nào chịu nghe. Ông liền bỏ lên một ngọn đồi gần đó ở một mình, cùng với Tí cô nương và Tí điệu, những người đang thực sự thấy rõ tác hại của quyển sách..

CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình

2630
0 nhận xét :

Post a Comment