LUCKY LUKE TẬP 71 - HỌA SĨ MIỀN VIỄN TÂY

Tập truyện tranh Lucky Luke này nói về một nhân vật có thật trong lịch sử miền viễn tây là Frederick Remington. Tài vẽ tranh thiện nghệ của ông đã làm cho chính phủ xem ông như một tài sản quốc gia và yêu cầu Lucky Luke bảo vệ cho ông. Tuy nhiên Lucky Luke cảm thấy Remington không thực sự gặp nhiều nguy hiểm lắm, ngoại trừ những rắc rối ông tự gây ra cho chính ông do thói bốc đồng của mình...


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ. Dùng phím CTRL/+ hoặc CTRL/- để tăng giảm kích thước hình
0 nhận xét :

Post a Comment