TÍ HON THẦN LỰC TẬP 4 - CHÚ PLACIDE

Nghỉ hè năm nay, bé Tí hon thần lực đến chơi với chú Placide, một vệ sĩ trực thuộc nhà nước. Chú Placide đột ngột được giao một nhiệm vụ nhỏ là bảo vệ ông Chnik, bộ trưởng tài chính của công quốc Furengrootsbadenschtein, đi từ ngân hàng trung ương ra phi trường. Ông này đến đây để lấy các bản kẽm in tiền cho nước ông, vốn trước đây gởi cho nước Pháp cho họ in tiền hộ. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản và dễ dàng bỗng chốc trở nên phức tạp và nguy hiểm, khi một nhóm tội phạm có tổ chức can thiệp với ý định cướp cái vali đựng bản kẽm đi. Chú Placide và bé Tí hon thần lực cần phải hết sức phối hợp kỹ năng của mình lại để thoát khỏi bọn tội phạm và đưa ông bộ trưởng khó ưa ra được tới phi trường


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment