LUCKY LUKE TẬP 60 - TỨ QUÁI DALTON MẤT TRÍ

Câu chuyện bắt đầu bằng việc một tên tù trong trại giam của bọn Dalton được tha bổng chỉ vì bị mất trí nhớ. Bọn Dalton thấy thế mới giả bộ mất trí theo hòng thoát tội. Người ta không biết chúng có bị bệnh thật không, liền mời Lucky Luke đến giám sát và cho bọn Dalton làm những chuyện quen thuộc như cướp nhà băng, chận đường xe lửa, đi thăm lại bà mẹ.. Nếu chúng bị bệnh thật thì hy vọng những cách này sẽ giúp chúng hồi phục trí nhớ...


CLICK vào hình để đọc truyện, click gần 2 mép của hình để sang trang. Nhấn "Esc" để đóng cửa sổ.
0 nhận xét :

Post a Comment